Privatinė teisė

DARBO TEISĖ

darbo teisė

Vertingi sprendimai darbo
teisės srityje, geriausiai
atliepsiantys jūsų lūkesčius

„Marger“ advokatų įgyta patirtis ilgus metus dirbant ir bendradarbiaujant su įvairiomis Lietuvos bei tarptautinėmis įmonėmis leidžia greitai bei efektyviai spręsti visus darbo teisės santykiuose kylančius teisinius klausimus ir problemas: nuo kasdienių konsultacijų, rizikų valdymo ar reikiamų dokumentų rengimo iki atstovavimo klientams teismuose, kitose įstaigose ar institucijose. Esame pasirengę savo klientams suteikti visą reikalingą teisinę pagalbą. Su klientais dalijamės įgyta patirtimi, kad padėtume pasiekti geriausių įmanomų rezultatų, puoselėjame su jais glaudų ir ilgalaikį bendradarbiavimą.

 • Kuo galime jums padėti:
 • Teikiame plataus spektro teisines konsultacijas.

  Klientus konsultuojame visais darbo teisės klausimais.

  Atstovaujame klientams visose institucijose ir įstaigose.

  Atstovaujame klientų interesams ir giname juos derybose, ikiteisminiuose ginčuose, teismuose. Taip pat Darbo ginčų komisijoje, Valstybinėje darbo inspekcijoje ar kitose įstaigose ir institucijose.

  Rengiame darbdavio lokalinių teisės aktų projektus, konsultuojame kolektyvinių sutarčių sudarymo ir keitimo klausimais.

  Įvertinę kliento vykdomos veiklos pobūdį, parengiame jo veiklai reikalingų vietinių teisės aktų projektus bei teikiame konsultacijas dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo, vykdymo ar keitimo.

  Kiekvieno kliento sėkmė – mūsų aukščiausias prioritetas.

  Teikiame profesionalias teisines konsultacijas tiek darbdaviams, tiek darbuotojams. Klientus lydime kiekviename žingsnyje padėdami kuo aiškiau atspindėti ir įgyvendinti jų lūkesčius bei interesus darbo teisiniuose santykiuose.

Marger komanda