Viešoji teisė

APLINKOSAUGOS
TEISĖ

Integruotos aplinkosaugos teisės
ekspertų žinios – tvirtas pagrindas
siekiant tvarių sprendimų jūsų
verslui

Vystant tvarų ir sėkmingą verslą itin svarbu atsižvelgti į veiklos poveikį aplinkai: rūpintis atitiktimi teisės aktų reikalavimams bei įmonės įvaizdžiu. „Marger“ aplinkosaugos teisės ekspertai nuolat seka su šia sritimi susijusias naujienas, kad galėtų profesionaliai ir efektyviai padėti klientams, siekiantiems išvengti su aplinkosaugos teisės reikalavimais susijusių rizikų ar išspręsti jau egzistuojančias teisines problemas.

Nuodugniai išanalizavę situacijas, klientui galime pasiūlyti individualų sprendimą, parengti reikiamus dokumentus ar suteikti naudingas teisines konsultacijas, taip pat atstovauti jiems teismuose, kitose įstaigose ir institucijose.

 • Kuo galime jums padėti:
 • Kuriame tvarias partnerystes.

  Tarp mūsų klientų – atliekų tvarkymo įmonės, gamyklos, jėgainės; bendradarbiaujame su organizacijomis, vykdančiomis infrastruktūros projektus. Pramonės įmones konsultuojame dėl taršos ir kitų leidimų gavimo, poveikio aplinkai nustatymo, užterštų teritorijų valymo, teisinės atsakomybės, kai padaroma žala aplinkai.

  Kompleksiškai žiūrime į kliento poreikius.

  Aplinkos apsaugos teisė yra glaudžiai susijusi su kitomis – statybos, viešųjų pirkimų, finansų – teisės sritimis. Todėl nuolat glaudžiai bendradarbiaujame su šių sričių ekspertais, kad klientams visada galėtume pasiūlyti geriausią sprendimą, maksimaliai užtikrinsiantį jų interesus.

  Siekiame, kad klientams teisiniai procesai būtų sklandūs ir rezultatyvūs.

  Nepriklausomai nuo to, ar ruošiatės statyti individualų namą, įgyvendinate komercinio nekilnojamojo turto projektus, turite klausimų dėl mokesčių už aplinkos teršimą ar norite gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, „Marger“ aplinkos apsaugos teisininkų komanda yra pasirengusi jums padėti tinkamai vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus, suvaldyti galimas rizikas bei ginčus, išvengti brangių, daug laiko ar kitų išteklių reikalaujančių procesų.

Marger komanda