Viešoji teisė

VALSTYBĖS
TARNYBOS
TEISĖ

VALSTYBĖS
TARNYBOS TEISĖ

Valstybės tarnybos teisė

„Marger“ – išmintingi
bendražygiai valstybės
tarnybos teisėje.

„Marger“ advokatų įgyta patirtis ilgus metus dirbant ir bendradarbiaujant su įvairiomis Lietuvos bei tarptautinėmis įmonėmis leidžia greitai bei efektyviai spręsti visus darbo teisės santykiuose kylančius teisinius klausimus ir problemas: nuo kasdienių konsultacijų, rizikų valdymo ar reikiamų dokumentų rengimo iki atstovavimo klientams teismuose, kitose įstaigose ar institucijose. Esame pasirengę savo klientams suteikti visą reikalingą teisinę pagalbą. Su klientais dalijamės įgyta patirtimi, kad padėtume pasiekti geriausių įmanomų rezultatų, puoselėjame su jais glaudų ir ilgalaikį bendradarbiavimą.

 • Kuo galime jums padėti:
 • Atstovaujame klientus nagrinėjant tarnybinius ginčus teismuose ir kitose institucijose.

  Esame sukaupę solidžią patirtį sprendžiant tarnybinius ginčus, kylančius dėl priėmimo į valstybės tarnybą, tarnybinių nuobaudų taikymo, socialinių ir kitų garantijų taikymo bei atleidimo iš valstybės tarnybos.

  Konsultuojame klientus dėl su jų veikla susijusių sprendimų įgyvendinimo ir vykdymo.

  Konsultuojame valstybės ir savivaldybių įstaigas ir institucijas dėl reorganizavimo sprendimų įgyvendinimo ir vykdymo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų perkėlimo, atleidimo, vertinimo, socialinių garantijų jiems taikymo.

  Dalinamės savo patirtimi ir įžvalgomis viešai.

  Klientai mus vertina ne tik už profesionalumą, bet ir už aktyvumą bei iniciatyvumą, o tai įpareigoja mus būti matomais ir girdimais.

Marger komanda