Privatumo politika

 • Privatumo politika

  Advokatų profesinė bendrija „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“, juridinio asmens kodas 300556110, buveinės adresas A. Jakšto g. 6A, Vilnius (toliau – „Marger“), įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą bei sąžiningai ir teisėtai tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jums lankantis „Marger“ interneto svetainėje bei naudojantis „Marger“ paslaugomis.

  Privatumo politika parengta vadovaujantis Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikoje taikomais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą ir tvarkymą.

  Turėdami klausimų ar norėdami pasinaudoti bet kuria iš šiame pranešime nurodytų Jūsų teisių, galite kreiptis el. paštu dpo@marger.lt.

 • 1. Ką apima ši politika?

  Ši „Marger“ interneto svetainės www.marger.lt privatumo politika skirta informuoti Jus:
  • kaip „Marger“ interneto svetainėje tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
  • kokia yra „Marger“ tiesioginės rinkodaros politika;
  • apie Jūsų teises „Marger“ tvarkant Jūsų asmens duomenis;
  • apie duomenų saugojimo terminus;
  • apie interneto svetainėje naudojamus slapukus.

 • 2. Kokiais tikslais ir pagrindais tvarkome asmens duomenis?

  2.1. Jūsų duomenis tvarkome remiantis toliau nurodytais tikslais:
  2.1.1. Užklausų valdymas: „Marger“ Jūsų duomenis tvarko, kai susisiekiate su mumis el. paštu, pateikdami užklausą, teikdami klausimus, atsiliepimus ar siųsdami informaciją kontaktais, nurodytais mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose. Šiuo tikslu „Marger“ tvarko Jūsų vardą, el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį, siekdama teisėto intereso, susijusio su Jūsų pateiktų užklausų administravimu. Visi el. laiškai ištrinami praėjus 6 mėnesiams nuo atitinkamo klausimo išsprendimo.
  2.1.2. Kandidatų į Bendrijos darbuotojus/teisininkus atranka: jei susisieksite su mumis užpildydami formą www.marger.lt skiltyje „Karjera“, tvarkysime Jūsų vardą, el. pašto adresą, telefono numerį. Tokiais atvejais „Marger“ Jūsų asmens duomenis nurodytu tikslu tvarkys teisėto intereso pagrindu. Visi el. laiškai ir kreipimaisi per skiltis „Karjera“ ir (arba) „Kontaktai“ ištrinami praėjus 6 mėnesiams nuo atitinkamo klausimo išsprendimo.
  2.1.3. Informacija, kaip naudojamos mūsų svetainės funkcijos: naudojimosi mūsų interneto svetaine duomenys gali apimti Jūsų IP adresą, naršyklės tipą, nukreipimo šaltinį, lankymosi svetainėje trukmę bei naudojimosi svetaine dažnumą. „Marger“ šiuos duomenis tvarko teisėto intereso pagrindu, siekdama pagerinti ir kurti naują turinį. Duomenų saugojimo laikotarpis nurodytas skiltyje „Slapukai“.
  2.1.4. Tiesioginė rinkodara: šiuo tikslu „Marger“ tvarkomi Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, siekiant pranešti apie „Marger“ naujienas el. paštu. Šie duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, ir bus saugomi 3 metus nuo sutikimo gavimo dienos. Jei anksčiau Jums buvo teikiamos paslaugos ir Jūs neišreiškėte prieštaravimo, tai duomenys bus tvarkomi teisėto intereso pagrindu. Siekiant išlaikyti kokybiškus santykius su esamais klientais, tokie duomenys bus tvarkomi iki teisinių paslaugų nutraukimo dienos arba klientui išreiškus prieštaravimą tvarkyti duomenis šiuo tikslu.

 • 3. Tiesioginė rinkodara

  3.1. Rinkodaros pranešimai, siekiant informuoti apie mūsų naujienas el. paštu, Jums yra siunčiami tik tuo atveju, jei turime Jūsų sutikimą.
  3.2. Jeigu Jums buvo teiktos paslaugos anksčiau ir neturite prieštaravimų, be kita ko, Jus informuosime apie kitus mūsų produktus, kurie galėtų būti Jums aktualūs bei su jais susijusią informaciją.
  3.3. Rinkodaros pranešimų galite atsisakyti arba paspausdami atitinkamą nuorodą gautame rinkodaros pranešime, arba susisiekdami el. paštu dpo@marger.lt.

 • 4. Kam atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?

  4.1. „Marger“ gali atskleisti Jūsų asmens duomenis konkrečių paslaugų teikimo tikslais tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas.
  4.2. Jei duomenys perduodami asmenims, kurie yra įsisteigę už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, perdavimo atveju „Marger“ taiko vieną iš saugumo priemonių: su duomenų gavėju pasirašo sutartį, kuri yra paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis; gaunamas leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos.
  4.3. „Marger“ pasitelkia informacinių technologijų paslaugų teikėjus siekiant užtikrinti ir įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones.
  4.4. Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims.

 • 5. Jūsų teisės

  5.1. „Marger“ internetinės svetainės lankytojai turi šias teises:
  5.1.1. Teisę žinoti (būti informuotu) apie savo duomenų tvarkymą. Ši teisė apima:
  • informacijos gavimą apie tvarkomus Jūsų duomenis ir duomenų gavimo šaltinius;
  • duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus;
  • duomenų saugojimo laikotarpį;
  • asmenis, su kuriais „Marger“ dalinasi Jūsų asmens duomenimis;
  • duomenų subjekto teises; taikomas duomenų apsaugos priemones;
  • informaciją apie automatinio sprendimų priėmimo egzistavimą.
  5.1.2. Teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, o konkrečiai, gauti informaciją ar „Marger“ tvarko su Jumis susijusius asmens duomenis. Duomenų tvarkymo atveju taip pat susipažinti ir gauti tvarkomus duomenis ir kitą susijusią informaciją.
  5.1.3. Prašyti, jog „Marger“ asmens duomenis ištaisytų, ištrintų arba apribotų asmens duomenų tvarkymą:
  Teisė ištaisyti duomenis galima tais atvejais, kai duomenys yra netikslūs ar neišsamūs. Šiuo atveju, Jūs turėtumėte kartu su prašymu ištaisyti duomenis, pateikti tikslius taisytinus duomenis.
  Teisė reikalauti ištrinti duomenis įgyvendinama tais atvejais, jei:
  • tvarkomi duomenys nebėra „Marger“ reikalingi tuo tikslu, kuriuo jie buvo tvarkomi;
  • duomenys buvo tvarkomi tik Jūsų sutikimo pagrindu – Jums atšaukus sutikimą;
  „Marger“ įgyvendinant teisines prievoles yra privalu ištrinti tvarkomus duomenis ar kai jie buvo tvarkomi neteisėtai. Ši teisė nėra absoliuti ir galimos išimtys: kai duomenys yra būtini siekiant pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; „Marger“ laikantis privalomų teisinių įsipareigojimų; taip pat būtini pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus – „Marger“ turi teisę apriboti šios teisės įgyvendinimą.
  Teisę apriboti duomenų tvarkymą galite, jei:
  • ginčijate duomenų tikslumą;
  • duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet nesutinkate, kad tvarkomi duomenys būtų ištrinti;
  • duomenys nebėra reikalingi tvarkomu tikslu, tačiau jie yra reikalingi Jums siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus;
  • paprieštaravus atliekamam duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, iki kol bus įvertintas Jūsų pareikšto prieštaravimo pagrįstumas.
  5.1.4. Teisę nesutikti, jog asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
  5.1.5. Teisę į duomenų perkeliamumą galite įgyvendinti, jei „Marger“ Jūsų asmens duomenis tvarko Jūsų sutikimo ar tarpusavio sutarties pagrindu. Tokiu atveju, Jūs turite teisę gauti ar prašyti perduoti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.
  5.1.6. Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. 8 5 271 2804, 8 5 279 1445). Jeigu manote, kad „Marger“ tvarkydama Jūsų asmens duomenis pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs galite pateikti skundą nurodytai priežiūros institucijai. Vis tik, „Marger“ prašo, esant tokiam manymui, pirmiausia suteikti galimybę išspręsti Jūsų nusiskundimą „Marger“ komandai, jį atsiunčiant el. paštu dpo@marger.lt.

 • 6. Trečiųjų šalių svetainės mūsų svetainėse

  6.1. Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitus puslapius, kurių „Marger“ nekontroliuoja. „Marger“ neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.
  6.2. Socialiniuose tinkluose turime šias paskyras:
  • Tinkle „Facebook“ – @Marger-Law-Firm;
  • Tinkle „LinkedIn“ – Marger Law Firm.
  6.3. 6.2. punkte minimuose ir „Marger“ naudojamuose socialiniuose tinkluose privatumo pranešimai skiriasi, todėl „Marger“ rekomenduoja atskirai perskaityti ir šių socialinių tinklų privatumo politikas ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, kylant klausimams dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo, naršant nurodytose paskyrose.

 • 7. Slapukai

  Slapukai – tai tam tikra informacija, kuri įrašoma į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, Jums apsilankius interneto svetainėje. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

  Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jums asmeniškai identifikuoti, o surinktus duomenis mes kontroliuojame. Tokie slapukai gali būti naudojami čia nurodytiems tikslams pasiekti:
  7.1. Kad anonimiškai rinktume statistinę informaciją apie tai, kaip buvo rasta svetainė, kaip dažnai naudotojai apsilanko ir kurie svetainės puslapiai yra populiariausi.
  7.2. Kad naudotojui pasirinkus svetainės turinį išdėstyti norima kalba, šis naudotojo pasirinkimas būtų prisimintas.

  Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

  Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
   wp-wpml_current_language Slapuko pagalba, išsaugomas Interneto svetainės kalbos pasirinkimas.  Jums apsilankius Interneto svetainėje. Sesija Unikalus lankytojo ID.
  _ga

   

  “Google Analytics” įdiegtas _ga slapukas apskaičiuoja lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis, taip pat stebi svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitoje. Slapukas saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį, kad atpažintų unikalius lankytojus. Sutikus su šio slapuko naudojimu.

   

  2 m.

   

  Unikalus Interneto svetainės lankytojo identifikatorius

   

  _gid

   

  Naudojamas vartotojams atskirti.  Sutikus su šio slapuko naudojimu.   24 val. 

   

  Unikalus Interneto svetainės lankytojo identifikatorius
  NID

   

  “Google” nustatytas NID slapukas naudojamas reklamos tikslais; apriboti, kiek kartų naudotojas mato skelbimą, nutildyti nepageidaujamus skelbimus ir įvertinti skelbimų efektyvumą. Sutikus su šio slapuko naudojimu.

   

   6 mėn. 

   

  Slapuke NID yra unikalus ID, kurį naudodama „Google“ prisimena nustatymus ir kitą informaciją.
  _ga_<container-id>

   

   Naudojama seanso būsenai išlaikyti. 

   

  Sutikus su šio slapuko naudojimu.

   

  2 m.

   

  Unikalus Interneto svetainės lankytojo identifikatorius 
  _gac_gb_<container-id>

   

  Pateikiama su kampanija susijusi informacija. Jei susiejote “Google Analytics” ir “Google Ads” paskyras, “Google Ads” svetainių konversijų žymos perskaitys šį slapuką, nebent atsisakysite. Sužinoti daugiau, sužinok daugiau. Sutikus su šio slapuko naudojimu.

   

   90 d. 

   

  Unikalus Interneto svetainės lankytojo identifikatorius