Paskelbta:
2023.02.10
Dalintis:

„Marger“ komanda atstovauja ir sėkmingai gina kliento – Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (ESBT) teisėjo Virgilijaus Valančiaus – interesus, bylinėjantis prieš Lietuvos Respublikos Vyriausybę.

Vilniaus apygardos administracinis teismas šiandien sustabdė administracinės bylos pagal „Marger” kliento skundą Lietuvos Respublikos Vyriausybei nagrinėjimą ir kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) dėl prejudicinio sprendimo priėmimo.  

Kliento interesams atstovaujanti „Marger” komanda teismo prašė įpareigoti atsakovę – Lietuvos Respublikos Vyriausybę – atnaujinti pretendentų į ESBT derinimo ir siūlymo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka, teikiant derinimui ir siūlymui nepriklausomos pretendentų vertinimo grupės geriausiai įvertintą kandidatą, taip pat kreiptis į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, be kita ko, prašoma išaiškinti, ar Europos Sąjungos teisės aktams neprieštarauja nuostatos, kurios sudaro galimybę Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kaip teigiama – turinčiai absoliučią diskrecijos teisę ir nepateikiant jokių motyvų, nukrypstant nuo nepriklausomos profesinės kandidatų atrankos rezultatų, į ESBT teisėjus siūlyti ne pirmą, tai yra ne geriausiai įvertintą, o bet kurį kitą kandidatą iš sudaryto eiliškumo sąrašo.

„Asmens skyrimo į ESBT teisėjo pareigas procedūra turi būti nepriklausoma,  objektyvi ir grindžiama išimtinai profesiniu pagrindu. Į ESBT teisėjus turi būti deleguotas geriausiai, pagal atrankos kriterijus ir eiliškumo sąrašą įvertintas kandidatas. Šį precedento Lietuvos teisės istorijoje neturintį atvejį išnagrinės ir dėl jo sprendimą priims Europos Sąjungos Teisingumo Teismas“, – pabrėžia klientui byloje atstovavęs „Marger“ komandos partneris, advokatas dr. Deividas Poška.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2022 m. rugsėjo 14 d. kreipėsi į Respublikos Prezidentą,  Lietuvos Respublikos Seimą su prašymu pritarti kitos kandidatūros siūlymui į ESBT teisėjus. ES Bendrasis Teismas daugiausia nagrinėja ieškinius dėl ES institucijų teisės aktų, tarp jų – valstybių ieškinius Europos Komisijai. Teisėjai į šį teismą skiriami šešerių metų kadencijai.

Klientui atstovavo „Marger“ komanda, kuriai vadovavo partneris, advokatas dr. Deividas Poška.