Viešoji teisė

ES TEISĖ,
ATSTOVAVIMAS
ES INSTITUCIJOSE

es teisė

„Marger“ ES teisės komanda
tvirtas užnugaris ginant klientų
interesus tarptautinėse
institucijoje bei teismuose

Europos Sąjungos (ES) teisės viršenybė prieš nacionalinę Lietuvos Respublikos teisę reiškia, kad vykdoma veikla turi atitikti visus Europos Sąjungos reikalavimus. Todėl itin svarbu pasirinkti tinkamus teisinius partnerius, kurie puikiai išmanytų tiek su įmonės veikla, tiek su ES reguliavimu susijusius klausimus ir galėtų kokybiškai, profesionaliai atstovauti kliento interesams Europos Sąjungos teismuose, institucijose ar įstaigose.

Europos Sąjungos šalyse veikiančios įmonės, ypač gaunančios valstybės pagalbą, tiesiogiai susiduria su įvairiomis ES institucijomis. Dažniausiai – su Europos Komisija, kuri, siekdama užtikrinti, kad lėšos buvo paskirtos teisėtai ir yra tinkamai naudojamos, vykdo oficialius ir neoficialius tyrimus. Įmonės, kuriose atliekami tyrimai, turi teisę būti atstovaujamos profesionalo, padedančio užtikrinti, kad bus įgyvendinamos visos įmonės teisės, patikrinimas atliekamas sąžiningai ir pagrįstai, o kliento interesams – tinkamai atstovaujama. „Marger“ ES teisės ekspertų komanda yra pasirengusi kokybiškai ir profesionaliai suteikti visas reikiamas šios srities teisines paslaugas.

 • Kuo galime jums padėti:
 • Pasitelkiame integruotas skirtingų teisės sričių žinias.

  „Marger“ teisininkų komandą sudaro ES teisės, konkurencijos, ginčų sprendimo ir kitų teisės sričių ekspertai, todėl klientams galime suteikti visas reikalingas teisines paslaugas.

  Išmanome klientų veiklos sektorius ir randame personalizuotus sprendimus.

  Klientams, veikiantiems finansų, energetikos, farmacijos, transporto, muitų, telekomunikacijų ar kitose srityse galime suteikti išsamias teisines konsultacijas ir kitą teisinę pagalbą.

  Esame patyrę partneriai ginant klientų interesus ES teismuose.

  Mūsų ES teisės profesionalai sėkmingai atstovauja klientams Europos Sąjungos teismuose. Padedame klientams ginti jų teisėtus interesus, pradedant ginčų nagrinėjimu nacionaliniuose teismuose, baigiant atstovavimu Europos Sąjungos teismuose.

Marger komanda