Privatinė teisė

DRAUDIMO
TEISĖ

draudimo teisė

Mūsų tikslas – tinkamas
draudimo apsaugos
realizavimas klientui

Turėdami ilgametės teisinės patirties galime pagrįstai teigti, kad draudimo teisiniuose santykiuose nuolatos kyla ginčų. Dažniausios teisinės problemos: žalos dydis, atsakomybės pasidalijimas, sutarties sąlygų aiškinimas, taikymas ir galiojimas. Siekdami maksimaliai apginti kliento interesus, „Marger“ draudimo teisės ekspertai atlieka detalų teisinį vertinimą, teikia teisines konsultacijas ir rengia reikiamus dokumentus ir, jeigu reikalinga, atstovauja kliento interesams derybose ir ginčuose.

 • Kuo galime jums padėti:
 • Padedame valdyti rizikas ir užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinama draudimo apsauga.

  Sėkmingam pagrindinės draudimo funkcijos – apsaugoti nuo galimos rizikos arba kaip įmanoma labiau sumažinti galimus neigiamus padarinius – įgyvendinimui būtinas tinkamų, kokybiškų, kliento veiklą, interesus bei poreikius atitinkančių sutarčių sudarymas, reikiamų dokumentų parengimas, duomenų užfiksavimas ir jų surinkimas. Mūsų draudimo teisės profesionalai yra pasiryžę klientams užtikrinti tokių prielaidų tinkamą egzistavimą ir klientų teisių bei interesų apsaugą draudimo teisiniuose santykiuose.

  Siūlome tvarius sprendimus verslui.

  „Marger“ komanda atstovauja ir draudimo bendrovėms, kurios veikia ar rengiasi pradėti veiklą Lietuvoje. Ši paslaugų sritis apima ir įmonių įsigijimus bei susijungimus, filialų steigimą, akcijų įsigijimą. Atliekame įmonių teisinį patikrinimą, padedame visais draudimo įmonėms kylančiais teisinio reguliavimo ir reglamentavimo klausimais.

  Esame patyrę ginčų, kylančių iš draudimo teisinių santykių, specialistai.

  „Marger“ draudimo teisės ekspertai yra sukaupę įvairiapusės ir daugiametės patirties, žinių bei kompetencijų teisiniuose ginčuose, kylančiuose iš draudimo teisinių santykių. Užtikriname kokybišką, profesionalų ir į sėkmę orientuotą atstovavimą klientams ir teikiame kitas teisines paslaugas bet kurioje ginčo stadijoje.

Marger komanda