Paskelbta:
2023.02.22
Dalintis:

„Marger“ atstovaujami klientai pasiekė svarbią pergalę: nuo 2021 m. spalio mėn. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmuose vykusiame ginče Druskininkų savivaldybės taryba ir Druskininkų savivaldybės administracija įrodinėjo savo pozicijas, susijusias su pasirinktu Druskininkų aerodromo atnaujinimo ir plėtros planu.

Generalinės prokuratūros prokuroras pareikštu ieškiniu siekė panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos priimtus sprendimus dėl išnuomoto žemės sklypo ir išduoto leidimo, tame sklype statyti administracinės paskirties pastatą bei paslaugų paskirties pastatus, taip užkertant kelią įgyvendinti originalias, naują požiūrį ir mąstymą puoselėjančias idėjas.

Druskininkų savivaldybė minėtame sklype siekė sukurti Druskininkų turimam kurorto statusui labiausiai atliepiančius objektus, pasiūlydama inovatyvią idėją: į aerodromui priklausančių administracinių bei paslaugų paskirties pastatų kompleksą inkorporuoti teniso kortus.

Idėjos originalumas, kai vietoje galimų didelių erdvių pastatytame pastate, kurios veikiančiuose oro uostuose įprastai naudojamos maitinimo, prekybos įvairiomis prekėmis ir panašioms paslaugoms teikti, yra įrengiama bendruomenę burianti ir sveiką gyvenimo būdą skatinanti erdvė – teniso kortas, ieškinį pareiškusiam prokurorui atrodė kaip nesuderinamas su norminiuose aktuose nurodyta konkrečia reikme.

Bylą išnagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ne tik nenustatė norminių teisės aktų pažeidimų, bet ir pažymėjo, kad Druskininkų savivaldybė prokuroro ginčijamais teisiniais aktais ir sandoriais ne pažeidė viešąjį interesą, o kaip tik jį įgyvendino. Savivaldybė užtikrino, kad naudą gautų visi: pastatyti teniso kortai skirti viešam naudojimui, juose gali sportuoti Druskininkų vaikai, miesto gyventojai ir svečiai, vykti čempionatai, turnyrai.

Klientui atstovavusios „Marger“ vyresniosios teisininkės, advokatės Laimos Gerasičkinienės patirtis bei požiūris į viešojo intereso vertinimą ir supratimą santykyje su norminių aktų aiškinimu bei taikymu susiklosčiusiuose teisiniuose santykiuose lėmė palankaus Druskininkų savivaldybės tarybai ir Druskininkų savivaldybės administracijai sprendimo priėmimą.