Paskelbta:
2022.09.21
Dalintis:

„Marger” sėkmingai apgynė kliento – fizinio asmens – interesus šeimos teisės byloje dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo ir leidimo išvežti gyventi į užsienį. Ginčas kilo tarp tėvų, turinčių vieną bendrą priešmokyklinio amžiaus vaiką, kuris po skyrybų liko gyventi su tėvu. Praėjus keleriems metams, į Norvegiją emigravusi mama teisme paprašė pakeisti vaiko gyvenamąją vietą ir leisti jį išsivežti gyventi kartu su ja, motyvuodama tuo, kad tėvas neaugina vaiko pats, be to, Norvegijoje ji galėtų sudaryti geresnes vaiko auginimo sąlygas.

Tėvo interesus atstovavusi „Marger“ advokatė teismui pateikė argumentus, kad nėra nei vieno teisinio pagrindo keisti anksčiau skyrybų byloje nustatytą vaiko gyvenamąją vietą. Procese buvo koncentruojamasi į geriausius vaiko interesus bei įrodinėjama, kad nėra jokių esminių pokyčių vaiko gyvenime, dėl kurių apskritai turėtų būti keičiama jo gyvenamoji vieta ir nustatoma su kitu iš tėvų, ir juo labiau, vaikas neturėtų būti išvežamas gyventi į užsienį. Teismai pritarė, kad aplinkos, kurioje gyvena vaikas, stabilumas yra ypatingai reikšmingas veiksnys vaiko psichologinei būklei, todėl vertino vaiko gebėjimus, socialinę aplinką, jo ryšius su artimaisiais bei tai, kaip jie pakistų, jei vaikas būtų išvežtas nuolatos gyventi į Norvegiją. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai padarė išvadą, kad vaiko geriausius interesus atitiktų tolesnis jo gyvenimas su tėvu, kuris tinkamai vykdo savo pareigas ir užtikrina vaikui tinkamas gyvenimo sąlygas.

Papildomai teismai pasisakė dėl neleistinos vieno iš tėvų įtakos vaiko norams – manipuliacijos, kuri teismo procese yra lengvai atpažįstama profesionalų. Todėl net vaiko išreikštas noras gyventi su vienu iš tėvų, pats savaime nereiškia, kad toks bus ir teismo sprendimas.

Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė visiškai: vaikas lieka ir toliau gyventi su tėvu Lietuvoje.

Kliento interesus apgynė didelę atstovavimo šeimos teisės bylose patirtį sukaupusi „Marger“ vyresnioji teisininkė, advokatė Ieva Kontrauskaitė.