Paskelbta:
2020.06.19
Dalintis:

Marger advokatai Justas Čobotas ir Vytautas Kaklys sėkmingai apgynė Kliento – didžiausios vandentvarkos įmonės Lietuvoje – interesus Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (LVAT).

LVAT atmetė visus Marger klientui – vandentvarkos įmonei – pareikštus reikalavimus.

Pareiškėjas reikalavo pripažinti kliento gautą naudą jo nuostoliais ir priteisti iš kliento nuostolių atlyginimą. Pareiškėjas siekė įrodyti, kad klientas naudojo kito asmens neteisėtai pastatytus inžinerinius tinklus pareiškėjui priklausančiame žemės sklype ir dėl to gavo naudą. Įrodėme, kad klientas neatliko neteisėtų veiksmų, todėl pirmosios instancijos teismas pareiškimą atmetė. LVAT įrodėme, kad pateiktas vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ribų planas patvirtina mūsų argumentus dėl kliento atsakomybės ribų – atsižvelgiant į atsakomybės ribas, galiojančios sutarties pagrindu gaunamas pajamas nėra faktinio nei teisinio pagrindo konstatuoti žalos fakto. Taip pat įrodėme, kad reikalavimai pareikšti praleidus senaties terminą, nes pareiškėjui tiek apie išduotas technines sąlygas, tiek apie sudarytą sutartį turėjo būti žinoma anksčiau.

Ši svarbi pergalė reikšminga, nes buvo atmestas didelės vertės nuostolių reikalavimas klientui, o svarbiausia – pasisakyta dėl vandentvarkos įmonės atsakomybės ribų tiekiant geriamąjį vandenį ir tvarkant nuotekas. Klientas užtikrina vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą tik iki sutartyje numatytos eksploatacijos ribos, o nuo eksploatacijos ribos už tinklų naudojimą, eksploatavimą, priežiūrą yra neatsakingas.

Turėdami ilgametę patirtį ginant viešųjų subjektų ir jų kontroliuojamų įmonių interesus, džiaugiamės galėdami prisidėti prie viešajam interesui svarbių bylų.

Su teismo nutartimi susipažinti galite čia.