Paskelbta:
2020.12.16
Dalintis:

Marger komanda apgynė kliento – energetikos srities bendrovės – interesus civilinėje byloje Lietuvos apeliaciniame teisme. Klientas įsigijo valstybinėje žemėje esančio valstybei priklausiusio nekilnojamo turto kompleksą iš jį patikėjimo teise valdžiusios bankrutavusios valstybės įmonės. Vienas iš bankrutavusios valstybės įmonės kreditorių kreipėsi į teismą siekdamas, kad nekilnojamojo turto komplekso sandoriai būtų pripažinti negaliojančiais. Lietuvos apeliacinis teismas palaikė Marger komandos argumentus ir patvirtino, kad klientas sandorius sudarė teisėtai ir sąžiningai. Visi reikalavimai kliento atžvilgiu buvo atmesti.

Lietuvos apeliacinis teismas sutiko, kad ginčo atveju neegzistuoja visos būtinosios actio Pauliana taikymo sąlygos.

Teismas taip pat išaiškino, kad rinkos vertė (galimybė parduoti turtą rinkos sąlygomis) ir rinkos kaina (reali turto pardavimo kaina) – tai skirtingos kategorijos. Tai, kad ginčo turtas varžytynėse galėjo būti parduodamas rinkos arba priverstinio pardavimo vertėmis arba dar didesnėmis vertėmis nereiškia, jog turto rinkos vertės buvo reali ginčo turto pardavimo kaina. Rinkos kainą lemia ne turto vertintojų nustatyta turto vertė, o parduodamo turto paklausa rinkoje.

Be to, byloje buvo nagrinėti ir specifiniai valstybinės žemės nuomos klausimai. Kadangi kliento įsigytas nekilnojamojo turto kompleksas yra ant nuomojamos valstybinės žemės, Lietuvos apeliacinis teismas išaiškino, kad kreditoriaus pasiūlymas dėl įpareigojimo administratorių nustatyti aktualią valstybinės žemės nuomos teisių rinkos vertę negali būti vertinamas kaip pagrįstas, nes perleidžiant nekilnojamąjį turtą, pastatytą ant valstybei nuosavybės teise priklausiančios ir pardavėjui išnuomotos žemės, valstybinės žemės nuomos teisės nevertinamos. Vertinimo dalyku galintis būti turtas yra tik materialios, nematerialios ir finansinės vertybės, kurios gali būti rinkos sandorių objektas.

Atsižvelgiant į tai, teismas pažymėjo, kad negali būti tapatinamos valstybinės žemės sklypo rinkos vertė ir valstybinės žemės sklypo nuomos teisės vertė. Valstybinės žemės sklypai nuosavybės teise priklauso valstybei ir yra nustatytos jų rinkos vertės. Valstybinės žemės nuomos teisės rinkos vertės nenustatomos ir valstybinės žemės nuomos teisė negali būti pirkimo–pardavimo rinkos sandorių objektais.

Valstybinė žemė išnuomojama be aukciono tam asmeniui, kuriam valstybinėje žemėje nuosavybės teise priklauso statiniai. Įstatymams prieštarautų situacija, jei ant valstybinės žemės sklypų stovintys nekilnojamojo turto objektai (statiniai, pastatai) būtų parduoti bankrutavusiai įmonei neprarandant nuomos teisių į ginčo valstybinius žemės sklypus. Teisėta ginčo turto (statinių, pastatų), esančio valstybei priklausančiuose žemės sklypuose, savininkė ir kaip valstybinės žemės sklypų faktinė naudotoja turi įstatymo garantuotą teisėtą lūkestį ne aukciono tvarka nuomotis valstybinės žemės sklypus.

Ši nutartis reikšminga ir tuo, kad iš bankrutuojančios įmonės įsigytas turtas liko sąžiningo investuotojo nuosavybėje. Dėl šios priežasties, sąžiningi investuotojai gali jaustis teisiškai saugūs protingomis sąlygomis įsigydami bankrutuojančių įmonių ar kitą probleminį turtą.

Marger komandai vadovavo advokatas Julius Petrulionis.