Paskelbta:
2020.10.29
Dalintis:

Marger advokatai Justas Čobotas ir Vytautas Kaklys sėkmingai atstovavo klientą didžiausią vandentvarkos įmonę Lietuvoje Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (LVAT).

Teismo sprendimas:

LVAT patenkino kliento reikalavimą panaikinti Aplinkos ministro įsakymą, kuriuo buvo paskirta daugiau nei 4 mln. Eur sankcija, ir grąžino Aplinkos ministerijai klausimą nagrinėti iš naujo.

Bylos esmė:

Klientui sankcija buvo paskirta už gyventojų neprijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Skiriant sankciją, vertinant gyventojų neprisijungimo prie tinklų priežastis, buvo vadovaujamasi tik Aplinkos projektų valdymo agentūros su Aplinkos ministerija suderintu sąrašu veiksnių, kurių įtakos ginčo rodiklio reikšmei projekto vykdytojas negalėjo sumažinti.

Įrodėme, kad šis veiksnių sąrašas negali būti laikomas baigtiniu, jis neeliminuoja iš teisės aktų kylančios pareigos vertinti visus, t.y. ir sąraše nenurodytus veiksnius, kurie turėjo įtakos gyventojų neprijungimui prie tinklų. Įrodėme, kad skiriant sankciją privalo būti įvertintos visos teisiškai reikšmingos aplinkybės.

Džiaugiamės, kad bendromis su klientu pastangomis pavyko įrodyti jam paskirtos sankcijos neteisėtumą.

Turėdami ilgametę patirtį ginant viešųjų subjektų ir jų kontroliuojamų įmonių interesus, džiaugiamės galėdami prisidėti prie viešajam interesui svarbių bylų.