Viešoji teisė

DUOMENŲ
APSAUGA

duomenų apsauga

Profesionaliai rūpinamės
jūsų duomenų apsauga

Tinkama asmens duomenų apsauga, siekiant užtikrinti jo privatumą, yra itin svarbi kiekvienos įmonės veiklos ar verslo dalis. Įsigaliojus Europos Sąjungos (ES) Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR), kiekviena organizacija, renkanti asmeninius duomenis savo veiklos vykdymo tikslu, privalo užtikrinti visapusę jų apsaugą ir visiškai atitikti ES teisę.

Teisiškai komplikuotus atitikties BDAR reikalavimus užtikrinti tampa daug paprasčiau, kai įgyvendinant duomenų apsaugą prisijungia šios srities ekspertai. „Marger“ teisininkai puikiai išmano asmens duomenų apsaugos reguliavimą, todėl gali suteikti visapusę pagalbą jūsų verslui.

 • Kuo galime jums padėti:
 • Padedame valdyti rizikas.

  Išvengti bet kokių rizikų ir teisinių problemų, susijusių su konfidencialumo ar asmens duomenų apsaugos pažeidimais, galima tik nuodugniai įvertinus įmonės procesus ir išanalizavus esamas priemones. „Marger“ komanda ne tik konsultuoja dėl BDAR tvarkos ir procedūrų, bet ir atlieka įmonės vidaus auditą, įvertina poveikį duomenų apsaugai.

  Edukuojame ir dalijamės patirtimi.

  „Marger“ asmens duomenų apsaugos komanda teikia plataus spektro konsultacijas dėl BDAR tvarkos ir procedūrų. Nepriklausomai nuo to, ar savo įmonę dar tik steigiate, ar tiesiog norite įsitikinti, kad ilgus metus veikiantys procesai yra efektyvūs ir atitinka teisės aktų reikalavimus, „Marger“ komanda yra pasirengusi klientams suteikti visą reikalingą pagalbą.

  Padedame apsaugoti klientų interesus ir reputaciją.

  „Marger“ duomenų teisės ekspertai klientams padeda rasti ir įgyvendinti tinkamas technines bei organizacines priemones, reikalingas pagrindiniams duomenų apsaugos principams įgyvendinti. Tai ne tik leidžia užtikrinti klientų veiklos tvarumą, bet ir supaprastina duomenų apsaugos procesus bei leidžia valdyti reputacines rizikas.

Marger komanda