Paskelbta:
2020.06.26
Dalintis:

Naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymu buvo užtikrinta nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių apsauga – paskelbtas vadovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo moratoriumas karantinui ir 3 mėnesiams po karantino pabaigos. Paskutinė karantino galiojimo Lietuvoje diena buvo 2020 m. birželio 16 d., todėl nuo šios dienos prasidėjo trijų mėnesių laikotarpis, kuriam pasibaigus nebeliks galimybės atidėlioti bankroto iškėlimo. Todėl vadovai jau dabar turėtų pradėti planuoti įmonių ateitį, o kartu ir savo veiksmus.

Įprasta, kad vadovai savo vadovaujamų įmonių bankrotą mato tik kaip kraštutinę priemonę bei vertina tai kaip viešą netinkamo vadovavimo įmonei pripažinimą. Kai kuriais atvejais vadovai apskritai net nesvarsto savo vadovaujamos įmonės bankroto galimybės ir net visais įmanomais būdais ginasi, kai vadovaujamos įmonės bankroto reikalauja koks nors įmonės kreditorius. Tačiau žmogiškas noras išsaugoti įmonės veiklą ir bėgimas nuo problemos gali sukurti įmonės vadovui naujų problemų ir galvos skausmų, tarp kurių – įmonės vadovo pareiga asmeniškai atsakyti prieš vadovaujamą įmonę ir jos kreditorius už tai, kad laiku nebuvo inicijuota vadovaujamos įmonės bankroto byla.

Įmonės vadovo pareiga atlyginti žalą, atsiradusią dėl Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatytų pareigų (įskaitant pareigos inicijuoti įmonės bankroto procesą) nevykdymo ar netinkamo vykdymo, yra įtvirtinta šio įstatymo 13 str. 1 d., o pati pareiga įmonės vadovui inicijuoti vadovaujamos įmonės bankroto procesą yra nustatyta net keliose šio įstatymo nuostatose. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas tokios pareigos įmonės vadovui atsiradimo momentą sieja su įmonės nemokumo atsiradimo momentu: įmonei tapus nemokiai, jos vadovas pagal šio įstatymo 6 str. 2 p. privalo nedelsdamas inicijuoti įmonės bankroto procesą. Tačiau vien pareigos inicijuoti įmonės bankroto procesą nevykdymas dar nėra pakankama sąlyga įmonės vadovo atsakomybei taikyti. Tam be neteisėtų veiksmų sąlygos turi egzistuoti ir kitos įmonės vadovo civilinės atsakomybės sąlygos: žala, priežastinis neteisėtų veiksmų ir žalos ryšys bei kaltė.

Marger advokato padėjėjas Danielius Matonis