Paskelbta:
2020.09.30
Dalintis:

Viena iš valstybės taikomų pagalbos priemonių nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusiems verslams yra dalinis patalpų nuomos mokesčio kompensavimas. Nors šia pagalbos priemone pasinaudoti galima jau kurį laiką, paraiškų pateikti nespėję nukentėję verslininkai turėtų suskubti – jas galima teikti tik iki 2020 m. gruodžio 1 d. arba tol, kol bus pasiektas 40 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo limitas (iki anksčiau įvykusio fakto). Besibaigiant paraiškų dėl dalinio patalpų nuomos mokesčio kompensavimo teikimo terminui, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras pakeitė šią pagalbos priemonę reglamentuojantį įsakymą.

Pakeitimų esmė:

1. Padidinta kompensuojamų išlaidų apimtis.

Visų pirma, patikslinta nuomos arba nuomos paslaugos sąvoka, t.y. kompensuojamų išlaidų apimtis. Nuo šiol šią sąvoką apima ne tik nuomos kainą ir išlaidas, bet ir nuomos sutartyje numatytas paslaugas, kurios atsispindi nuomotojo nuomininkui išrašytoje sąskaitoje faktūroje.

2. Patikslinta suvaržymų apibrėžtis, kai nuomininkas verčiasi keliomis veiklomis.

Dalinio nuomos kompensavimo įsakymas patikslintas pabrėžiant, kad tais atvejais, kai nuomininkas vykdo daugiau nei vieną veiklą, o dėl pandemijos buvo suvaržyta ar uždrausta tik viena ar keletas iš jų, nuomininkui išlieka teisė gauti nuomos mokesčio subsidiją.

3. Priemonei skirta daugiau lėšų.

Itin svarbus pakeitimas yra susijęs su pagalbos priemonės ribomis. Ankstesnėje įsakymo redakcijoje buvo numatyta, kad priemonei įgyvendinti numatoma skirti iki 100 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų su galimybe INVEGAI teikti pasiūlymą Ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl kvietime numatytos finansavimo sumos padidinimo. Tuo tarpu naujajame įsakyme ši suma sumažinta – šiai priemonei įgyvendinti skiriama iki 40 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Svarbu ir tai, kad pasiekus šią ribą, INVEGA privalo sustabdyti paraiškų priėmimą.

4. Apibrėžta ginčų nagrinėjimo procedūra.

Ministerija naujausiais įsakymo pakeitimais sukonkretino ginčų, susijusių su nuomos mokesčio subsidija, nagrinėjimo tvarką. Naujausiame pakeitime aiškiai įtvirtinta, kad INVEGOS sprendimai gali būti skundžiami administraciniam teismui arba administracinių ginčų komisijai.

5. Užkirstas kelias paramą gauti nuomininkams, kurie patys arba jų vadovai buvo teisti už finansinio pobūdžio nusikalstamų veikas.

Naujausiu pakeitimu taip įvedami tam tikri ribojimai. Pagal pirminę pagalbos priemonės reguliavimo versiją, teisės į subsidiją neturėjo bankrutuojančios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės. Tuo tarpu pagal naująjį pakeitimą, teisės į subsidiją įmonės neturi ir tais atvejais, kai jo savininkų ir (ar) vadovų atžvilgiu per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir šiam asmeniui teistumas nėra išnykęs ar panaikintas.

Svarbu žinoti:

Pakeitimai įsigaliojo nuo 2020 m. rugsėjo 25 d. Jie neturės įtakos iki 2020 m. rugsėjo 24 d. pateiktoms paraiškoms. Visiems nuomininkams rekomenduojame iš naujo įsivertinti situaciją – gali būti, kad dėl pakeitimų atsirado teisė į kompensaciją, kurios neturėjote.

Marger advokatas Justas Čobotas